Veelgestelde vragen

Mijn woonhuis

Is mijn tuin verzekerd?

Zijn zonnepanelen mee te verzekeren?

Is de garagebox/schuur die niet op eigen terrein staat meeverzekerd?

Moet ik glas apart meeverzekeren?

Mijn woning staat voor langere tijd leeg. Moet ik dit melden?

Mijn woning wordt tijdelijk niet bewoond. Moet ik dit melden?

Wat moet ik doen bij verhuur van mijn woning?

Moeten en aan- en verbouwingen gemeld worden?

Wat is een woonhuisverzekering?

Heb ik een eigen risico?

Er staat op mijn polis geen bedrag. Ben ik dan wel voldoende verzekerd?

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Schade melden?

U kunt ons 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch schade melden.

  • Tijdens kantooruren: (0113) 275 822
  • Buiten kantooruren: (0118) 683 308

Klik hier voor schadeaangifteformulieren.

Klacht melden?

U legt uw klacht omtrent onze producten voor aan de directie van De Zeeuwse:

      Directie De Zeeuwse
      Postbus 50
      4330 AB  Middelburg

Zij nemen een beslissing en informeren u binnen een bepaalde termijn.

-    Bent u het niet eens met de
     beslissing van de directie?
     Dan kunt u uw klacht of het
     geschil voorleggen aan het Kifid:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
website: www.kifid.nl.

-    Wilt u geen gebruik maken van
     deze mogelijkheden? Of vindt
     u de behandeling of de uitkomst
     niet bevredigend? Dan kunt u uw
     klacht of het geschil voorleggen
     aan de rechter.