Veelgestelde vragen

Algemeen

Welke particuliere verzekeringen kan ik sluiten?

Ik ben mijn gebruikersnaam en wachtwoord kwijt. Wat nu?

Ik heb geen inloggegevens. Waar kan ik deze opvragen?

Welke looptijd geldt er voor mijn verzekering?

Per wanneer kan ik opzeggen?

Voor wie geldt de ongevallenverzekering?

Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Kan ik de voorwaarden printen?

Waar kan ik de voorwaarden vinden?

Waar kan ik mijn polis vinden?

Wat verwachten wij van u?

Wat mag u van ons verwachten?

Wat gebeurt er met de korting als ik een verzekering beëindig?

Wat gebeurt er met de korting als ik een verzekering toevoeg?

Waar vind ik mijn korting?

Wat is de maximum korting?

Is het mogelijk om één verzekering te sluiten?

Welke verzekeringen tellen mee voor de korting?

Wanneer gaat mijn verzekering in?

Hoe zie ik waarvoor ik verzekerd ben?

Hoe werkt de korting?

Schade melden?

U kunt ons 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch schade melden.

  • Tijdens kantooruren: (0113) 275 822
  • Buiten kantooruren: (0118) 683 308

Klik hier voor schadeaangifteformulieren.

Klacht melden?

U legt uw klacht omtrent onze producten voor aan de directie van De Zeeuwse:

      Directie De Zeeuwse
      Postbus 50
      4330 AB  Middelburg

Zij nemen een beslissing en informeren u binnen een bepaalde termijn.

-    Bent u het niet eens met de
     beslissing van de directie?
     Dan kunt u uw klacht of het
     geschil voorleggen aan het Kifid:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
website: www.kifid.nl.

-    Wilt u geen gebruik maken van
     deze mogelijkheden? Of vindt
     u de behandeling of de uitkomst
     niet bevredigend? Dan kunt u uw
     klacht of het geschil voorleggen
     aan de rechter.